ZBIOROWY POLITYK

Jeżeli pominiemy postawy nie liczące się z realia­mi, to możemy stwierdzić, że polityk, a tym bardziej „zbiorowy polityk”, jak to partię Określał A. Grams- ci, podejmuje interwencję w procesy rozwojowe wówczas, kiedy jest to subiektywnie uznane za ko­nieczne. Dlatego też polityka spełnia również często kreatywną rolę w życiu społecznym. Podjmowanej konieczności dokonuje się zmian w obowiązujących zasadach rozdziału dóbr materialnych i publicznych. Konieczność tę ujawnia­ją stany nastrojów społecznych, opinie i postulaty przekazywane poszczególnym ogniwom centralnego układu kierowniczego za pośrednictwem różnych form wyrażania potrzeb i interesów oddzielnych śro­dowisk i w ogóle ludu pracującego miast i wsi, uży­wając określenia z Konstytucji PRL. Układ polityczny społeczeństwa można ujmować jako całokształt (system) organizacji politycznej spo­łeczeństwa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!