ZAJMOWANE W PROCESIE MIEJSCE

Narzędzia i    maszyny — stwierdza J. Szczepański — kształtują formy organizacyjne i wzory postępowania z nich wynikające. W ostatecznym więc efekcie siły wy­twórcze rozwijają a zarazem różnicują potrzeby i dą­żenia społeczne . Oczywiste jest to, że miejsce zajmowane w spo­łecznym podziale pracy przez poszczególne grupy społeczne i jednostki jest zróżnicowane. Miejsce to zależne jest od rodzaju wykonywanej pracy (fizycz­na, umysłowa, prosta, złożona, lekka, ciężka — ucią­żliwa dla zdrowia, kierownicza, wykonawcza itp.), poziomu wykształcenia i kwalifikacji niezbędnych do wykonania danej pracy, a co za tym często idzie od społecznego prestiżu zawodu. Z kolei miejsce zaj­mowane w społecznym podziale pracy warunkuje poziom uzyskiwanych zarobków i dochodów regulo­wany prawem podziału według wkładu pracy. Taka jest ogólna struktura zróżnicowania społecznego w socjalizmie uwarunkowana społecznym podziałem pracy.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!