WYOLBRZYMIANIE ROLI

Przeświadczenia te wyrażają się w wyolbrzymia­niu roli takiego czy innego jednostkowego czynnika wywierającego wpływ na bieg spraw społecznych (przykładem tego mogą być np. nie zawsze zasadne kryteria stosowane przy podejmowaniu pewnych decyzji personalnych). Niejednokrotnie przeświadcze­niem irracjonalnym nazwiemy osąd, zgodnie z któ­rym coś się komuś podoba lub nie, coś budzi zau­fanie lub też nie — tylko na podstawie jednostko­wego doświadczenia. Przeświadczenia irracjonalne ujawniają się m. in. w dyskusjach o różnicach międzypokoleniowych, wadach lub zaletach polityków, roli propagandy w kształtowaniu nastrojów społeczeństwa, w prze­noszeniu doświadczeń własnych na sytuacje ukształ­towane przez nowe warunki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!