WŚRÓD BOGATEJ PROBLEMATYKI

Spośród bogatej problematyki władzy politycznej i ekonomicznej, zatrzymajmy się porównawczo na niektórych aspektach obu rodzajów władzy w socja­lizmie:  Rozpatrując w sposób ogólny władzę, jako funk­cję społeczną w socjalizmie, można powiedzieć, że:    władza polityczna to funkcja społeczna po­wołana do zagwarantowania realizacji potrzeb i interesów klasy robotniczej i zarazem całego społeczeństwa;    władza ekonomiczna zaś to funkcja społecz­na powołana dla sterowania procesami ekono­micznymi zgodnie z ustaloną w sferze polityki hierarchią potrzeb i interesów społecznych (bie­żących i perspektywicznych) podlegających za­spokojeniu.   Władzą można także interpretować jako rodzaj więzi społecznej. Wówczas powiemy, że:    władza polityczna to więź społeczna powsta­ła dla realizacji celów społeczno-ustr oj owych klasy robotniczej i całego społeczeństwa socja­listycznego;  władza ekonomiczna to również więź społe­czna powstała dla dysponowania społecznymi zasobami materialnymi stosownie do ustalonej w sferze polityki hierarchii potrzeb i interesów podlegających zaspokojeniu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!