WSPÓŁPRACA JEDNOSTKOWA

Do potrzeb obiektywnych zaliczymy potrzebę bez­pieczeństwa jednostkowego i zbiorowego, niezbędne­go dla zachowania istnienia i rozwoju, j Dotyczy to również potrzeby współdziałania czyli współpracy jednostkowej i grupowej. Potrzebami obiektywnymi będą więc wszelkie stany wymagające przywróce­nia równowagi pomiędzy jednostką a otoczeniem, a także pomiędzy społeczeństwem a jego otocze­niem międzynarodowym. Potrzebą obiektywną np. klasy uciskanej jest zrzucenie jarzma wyzysku i wyzwolenie społeczne. Będzie to więc potrzeba zbu­rzenia istniejącej równowagi społecznej dla wy­kształcenia jakeśeiowo—nowej struktury społecznej (bez klasy eksploatatorskiej), a więc i jakościowo no­wej równowagi społecznej.Na czym więc polega różnica między obu pojęcia­mi,^tak ważnymi przecież w naukach o społeczeń­stwie, a więc również w nauce o polityce?

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!