W SUBIEKTYWNYM SENSIE

W sensie subiektywnym interesy nieuświadomio­ne są nie realizowane. Z uwagi jednak na obiektyw­ny charakter interesów, stanowiących przecież-zaw­sze produkt jakiegoś splotu warunków istnienia i rozwoju, nieuświadomienie interesów powoduje za­kłócenie w pozycji jednostki lub grupy społecznej wobec jej otoczenia. Rolę świadomości interesu dla istnienia i rozwoju jednostki oraz grupy społecznej można zilustrować słynnym powiedzeniem F. Engel­sa, iż „Wolność to uświadomiona konieczność”. Czło­wiek wolny to człowiek rozumiejący swe obiektywne warunki istnienia i rozwoju, i tym samym mogący je świadomie kształtować poprzez wykorzystanie o- biektywnych praw. Obiektywne prawa rozwoju spo­łecznego, których odbiciem są interesy społeczne, to­rują sobie drogę w sposób żywiołowy jeśli są nie­uświadomione. Wówczas powiemy, że interesy obiek­tywne realizują się żywiołowo. Towarzyszą temu je­dnak określone koszty społeczne, niewspółmiernie większe aniżeli w sytuacji odwrotnej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!