W SFERZE ORGANIZACJI

W sferze organizacji i zarządzania łącznie z pra­cownikami pomocniczymi (m. in. aparat planowa­nia) pracuje w naszym kraju ok. 1 min osób. Jest to więc bardzo liczna grupa pracowników, która musi dysponować odpowiednimi kwalifikacjami fa­chowymi.W celu zapewnienia odpowiedniej reprezentacji interesów różnych grup ludności funkcjonuje — jak wiadomo — rozbudowany system przedstawicielski, na który składa się m. in. system rad narodowych łącznie z sejmem oraz instancje partyjne, powoła­ne zgodnie z podziałem terytorialnym kraju.Istnieje też rozbudowany system organizacji spo­łecznych reprezentujących interesy zawodowe i śro­dowiskowe różnych grup ludności, łącznie z samo­rządem lokalnym (np. mieszkańców osiedla), spół­dzielczym (np. kółka rolnicze) i robotniczym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!