W ODCZUCIU SPOŁECZNYM

Są one często pozorne, bo­wiem centralne rozdzielnictwo często praktycznie zwalnia przedsiębiorstwa od przestrzegania w swej działalności rachunku ekonomicznego, sprzyjając pre­ferowaniu kryteriów wynikających z nierównowagi gospodarczej (np. tworzenie zapasów „na wszelki wypadek”).W odczuciu społecznym stosunki wymiany są sprawdzianem sprawności funkcjonowania gospodar­ki. Mogą także tłumaczyć wyjątkowe okoliczności w jakich znalazła się gospodarka. Mogą być one wyra­zem zależności pomiędzy odczuciami społecznymi od­nośnie tzw. cen sprawiedliwych a polityką państwa. Tak na przykład konieczność wprowadzenia w 1976 r. bonów na cukier w Polsce była spowodowana nie­możliwością regulowania przy pomocy cen (wyższych) podaży i popytu na cukier. Jest faktem, iż stan zaopatrzenia rynku kształtu­je pod wieloma względami postawa producentów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!