W KAŻDYM PROCESIE

Odnajdziemy ją w każdym procesie rozwojowym w danym układzie społecznym i pomiędzy samymi układami: ekonomicznym, politycznym, socjalnym, kulturowym, świadomościowym itp. Rolę tej lub in­nej sprzeczności w procesie rozwojowym wyznacza kryterium równowagi społecznej, można ją interpre­tować jako każdy stan rzeczy zakłócający równowa­gę; z tego punktu widzenia sprzeczność jest syno­nimem nierównowagi.Każdy proces rozwojowy przebiega w ramach wy­znaczanych przez dwa stany graniczne: stan rów­nowagi i nierównowagi. Ośrodek regulacyjny oddziaływać może na proces rozwojowy poprzez naruszenie istniejącego stanu równowagi, aby następnie przywrócić ją, ale już na wyższym poziomie rozwoju. Na przykład taki cel przyświecał kierownictwu PZPR i rządu (w końcu lat czterdziestych), kiedy to formułowano i podjęto decyzję o przystąpieniu do uprzemysłowienia kraju.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!