USTALONY PORZĄDEK WARTOŚCI

Posługujemy się więc tu ustalonym porządkiem wartości. Bardzo często dana informacja jest dla nas obojętna dopóki nie skoja­rzymy jej z inną na gruncie posiadanego zasobu wiedzy lub też poprzez uzyskanie dodatkowej infor­macji. Jest to więc kolejny argument odnośnie do po­trzeby dysponowania wciąż wzbogacaną wiedzą 0   sprawach społecznych, publicznych, o potrzebach,   interesach społecznych, aby nasze sądy były kom­petentne, możliwie rzetelne, ścisłe i sprawiedliwe. Sprawy społeczne dotyczą zarówno rodziny, szko­ły, kolegów, środowiska w pracy c js poza nią, jak też kwestii szerszych — zakładu pracy, regionu, kra­ju, spraw międzynarodowych.Wszelkie wartości mierzymy w skali dobra i zła. Mogą to być wartości jednostkowe oraz ponadjednostkowe, przy czym przez pierwsze z nich rozu­miemy wartości moralne, etyczne, zaś przez drugie ponad jednostkowe — wartości ideologiczne i poli­tyczne

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!