SYTUACJE DECYZYJNE

Wydatny wzrost zbiorów zbóż wi­nien zmniejszyć zapotrzebowanie rolnictwa na pa­sze z importu, których ceny są niezwykle wysokie.Z drugiej strony zdawano sobie sprawę, że wy­datne podwyższenie cen skupu zbóż oraz pasz treści­wych dostarczanych rolnictwu osłabi bodźce dla roz­woju hodowli. W związku z tym zostały również podwyższone ceny skupu żywca, choć w mniejszym stopniu, zakładano bowiem, że dokonane uprzednio i aktualnie podwyżki cen skupu żywca zrekompen­sują wysoki wzrost cen na zboża i pasze treściwe.Złożoność tej operacji cenowej pogłębiał fakt, iż w naszym kraju jest ok. 3 min gospodarstw chłop­skich, które różnią się między sobą wielkością, struk­turą zasiewów, skalą hodowli, stopniem zabezpiecze­nia we własne pasze, zakresem korzystania z pasz treściwych kupowanych w sieci handlu wiejskiego itp. Sytuacja ta oznaczała, iż reakcja gospodarstw chłopskich na powyższą operację cenową będzie zróż­nicowana.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!