ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA

Na kształt świadomości społecznej i politycznej ma­ją też niewątpliwie wpływ emocje, temperament i tzw. charakter narodowy. Na przestrzeni ostatnich lat na łamy naszej publicystyki często powracał pro­blem charakteru narodowego Polaków, wpływu emo­cji na postawy obywateli, a także stosunku pomię­dzy aspiracjami a możliwościami. Są to sprawy, któ­re mają istotny wpływ na systemy wartości, na oce­nę dotychczasowych dokonań, zamiarów, możliwości społecznych i stanowią bezsprzecznie jeden z nie­wymiernych a przecież tak ważnych składników świadomości społecznej, politycznej. Na świadomość polityczną wywiera również nie­bagatelny wpływ konflikt klasowy, jaki toczy się od wielu lat w skali globalnej pomięd2y socjalizmem i kapitalizmem, a przede wszystkim konfrontacja ideologii socjalistycznej i burżuazyjnej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!