STRUKTURY SPOŁECZNE

Dla toku naszych rozważań ważne znaczenie ma wyjaśnienie pojęcia struktury społecznej, jej sposo­bów kształtowania się i wpływu na politykę. Jak wiadomo, społeczeństwo składa się z klas, warstw i innych grup społecznych. Są to wielkie grupy lu­dzi zwane również wielkimi grupami społecznymi. Podstawowym ogniwem w strukturze społeczeństwa w jego dotychczasowym rozwoju są jednakowoż kla­syW wyjaśnianiu pojęcia klasa społeczna najbar­dziej użyteczne jest określenie sformułowane przez W. Lenina („Dzieła”, t. 29), wskazujące na cztery wzajemnie związane elementy pojęcia klasy. Po pier­wsze — klasami nazywamy wielkie grupy ludzi — pisał W. Lenin — różniące się między sobą miej­scem zajmowanym w historycznie określonym sy­stemie produkcji społecznej. W feudalizmie była to arystokracja i właściciele ziemscy, chłopi pańszczy­źniani oraz tzw. stan trzeci (rzemieślnicy, kupcy, u- rzędnicy państwowi itp.).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!