SPOSOBY REALIZACJI WARTOŚCI

Sposoby realizacji wartości ideologicznych określa­ją przede wszystkim normy zwane normami politycz­nymi. „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się” — jest to apel noszący charakter normy poli­tycznej wskazującej na sposób realizacji takiej war­tości, jak solidarność klasowa. Hasło: „Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej” może być in- terpretowane jako norma polityczna realizująca wartość patriotyzmu socjalistycznego. Normy poli­tyczne nie zawsze muszą nosić formę zapisu prawne­go, natomiast wszystkie normy prawne są normami politycznymi, bowiem stanowione są przez państwo, zaś ich realizacja jest zabezpieczona przymusem państwowym. Nie każda jednak norma prawna jest w swych treściach normą ściśle polityczną (np. „Ko­deks drogowy” jest jednym ze zbiorów reguł z dzie­dziny tzw. technik współżycia społecznego).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!