SPOSÓB UDZIAŁU

Z kolei sposób udziału w dzielonym produkcie społecznym zależny jest przede wszystkim od form własności. Inny jest on w sektorze własności ogólno­narodowej, inny zaś w sektorze spółdzielczości, zwła­szcza rolniczej, oraz w sektorze drobnotowarowym. W ostatnich łatach przystąpiono w Polsce do zrów­nania świadczeń w zakresie ochrony zdrowia nie­zależnie od tego w jakim sektorze dany pracownik jest zatrudniony. I tak bezpłatną opieką lekarską otoczono wieś, a powszechnym systemem emerytal­nym objęto rolników. Powszechny jest również do­stęp do oświaty i wykształcenia. Sposób udziału w podziale produktu społecznego może być także wa­runkowany tradycjami bądź przywilejami uzy­skanymi z tytułu wykonywania zawodu (np. „Karta Nauczyciela”, „Karta Górnika”, „Karta Stoczniow­ca”). W następnej kolejności rozpatrzmy problem ogra­niczoności zasobów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!