SPOSÓB REAKCJI FORMALNEJ

Sposób reakcji formalnej środowiska bezpośrednie­go na postulaty działającego zależy od „skali agresyw­ności” i form wyrażania tych postulatów bądź ro­dzaju podjętych działań i stopnia ich niezgodności z aktualnie obowiązującymi dyrektywami i norma­mi. Z takimi sytuacjami można się było spotkać na przykład w latach pięćdziesiątych podczas dyskusji nad czyjąś postawą moralną bądź ideową, w czasie oceny realizacji planu i niewykonania tych czy in­nych zadań tego planu itp. W każdym zjawisku społecznym możemy wyróż­nić dwie warstwy: ogólną i konkretną. Szczególnie jaskrawo ta dwuwarstwowość przejawia się w od­niesieniu do zjawiska politycznego. Istotą zjawiska politycznego jest jego aspekt ogólny. Zjawisko to przejawia się poprzez konkret społeczny. Natomiast rozumienie tego co ogólne może dokonać się jedynie poprzez analizę tego, jakie konkretne treści kryją się w danym zjawisku, w jakich konkretnych for­mach ono się przejawia. W ten sposób doszukujemy się tego co istotne w danym zjawisku.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!