SPOGLĄDAJĄC WSTECZ

Będą to sprawy np. związane z oprawą plastyczną zebrań i wieców, pochodów, spotkań z wybitnymi oso­bistościami i w ogóle estetyki wystroju lokali pu­blicznych, świetlic, izb pamięci itp. Reakcję na daną informację społeczną, ujawniony fakt społeczny, kształtują się pod wpływem następujących czynników.: posiadanej przez nas wiedzy, uznawanego porządku wartości, przeświadczeń irracjonalnych oraz innych czynni­ków, jak np. emocji. Każdemu z nas wydaje się, iż działa wyłącznie racjonalnie, a więc na bazie posia­danej wiedzy oraz przekonań (porządku wartości). Dopiero spoglądając wstecz na własne postępowa­nie — próbując samokrytycznie określić przyczy­ny niezgodności własnych poglądów z obiektywnym stanem rzeczy, niezgodności celów podjętych dzia­łań z uzyskanymi rezultatami oraz oceniając po­glądy i postępowanie innych — okazuje się, iż przy­czyny tego stanu są różne, o wiele bardziej złożone niż to się nam początkowo wydawało.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!