SŁYNNE WEZWANIE

W pół wieku później po raz pierwszy pojawiło się słynne wezwanie: „Proletariusze wszystkich krajów łączcie się”. Było to wezwanie do międzynarodowej solidarności proletariatu, nader aktualne po dzień dzisiejszy. Marks i Engels w słynnym „Manifeście Komunistycznym” sformułowali program walki pro­letariatu o wyzwolenie społeczne spod ucisku ka­pitału, o rzeczywistą wolność i równość, a nie for­malną dla wszystkich i faktyczną dla tych, którzy są właścicielami kapitału. Miejsce klasy robotniczej w systemie produkcji społecznej powoduje, iż naczelnymi wartościami dla tej klasy są sprawiedliwość społeczna i godność ludz­ka. Jedna z tych wartości — sprawiedliwość spo­łeczna jest wartością ponadjednostkową, czyli uosa­biającą ład społeczny osiągalny tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki ustrojowe (właściwe socjalizmowi).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!