RZECZY IDEOWE

Natomiast rzeczy, idee, sprawy oce­niane ujemnie będą dla nas anty wartościami. Dopiero w ustroju socjalistycznym wartości etycz­ne przestają znajdować się — przynajmniej poten­cjalnie — w ciągłym konflikcie z wartościami ideo­logii klasy panującej, bowiem maj^l one pełne roz­winięcie w ideologii ki a wyj robotniczej, a więc znaj­dują swe materialne i ogolnospołeczne zabezpiecze­nie. Nie przeczy to jednak temu, iż często możemy znaleźć się w sytuacji konfliktu pomiędzy wartościa­mi etycznymi, czyli jednostkowymi, a wartościami ponadjednostkowymi. To co jest dobre dla jednostki nie zawsze jest bowiem dobre dla kolektywu czy społeczeństwa. To co dla jednostki może stanowić wartość dodatnią dla społeczeństwa może być an- tywartością.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!