REALIZACJA POLITYKI

Realizacja polityki dynamicznych przekształceń o- piera się co najmniej na dwóch bodaj jednakowo ważnych czynnikach: zasobach oraz społecznych gra­nicach nierównowagi. W końcu lat sześćdziesiątych dyskutowano, czy z punktu widzenia reperkusji spo­łecznych możliwe jest osiągnięcie 30 proc. udziału akumulacji w dochodzie narodowym podzielonym. Tymczasem w 1974 r. osiągnęliśmy wskaźnik 38 proc. tego udziału (bodaj najwyższy na świecie). Okazało się, że szybko rozwijając gospodarkę oraz korzysta­jąc z zagranicznych kredytów na cele inwestycyjne można zwielokrotnić zasoby społeczne.Strategia dynamicznego rozwoju kraju przyniosła niewątpliwie ogromne osiągnięcia w latach 1971— 1978, wymaga jednak dalszego wielkiego wysiłku i wręcz samozaparcia całego narodu, tym bardziej, że jest realizowana w niesprzyjających okolicznościach .(trudności w rolnictwie i handlu zagranicznym itp.).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!