PROSTE PRZYKŁADY

Spróbuj­my odpowiedzieć na to pytanie w oparciu o dwa proste przykłady. Tak np. często mówimy: „Jestem głodny, chce mi się jeść”. W tym stwierdzeniu wy­rażona jest potrzeba zaspokojenia głodu, zdobycia pokarmu. Mówi się jednak również: ,,W moim oso­bistym interesie leży zaspokojenie potrzeby głodu, bowiem nie starczy mi sił do dalszej pracy”. W ten sposób zaspokojenie potrzeby głodu jest warunkiem spełnienia innych ważnych dla nas potrzeb, podję­cia działań. Realizacja tej potrzeby w zależności od okoliczności będzie wymagać działań jednostkowych lub zbiorowych, współdziałania z innymi. Mówi się też czasami: „Społeczeństwu potrzebna jest stabili­zacja”. W stwierdzeniu tym wyrażona jest potrzeba stabilizacji określonych warunków bytu i pracy. Mó­wi się także: „W interesie społeczeństwa należy za­pewnić stabilizację określonych warunków bytu i pracy”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!