POTRZEBY I INTERESY

Potrzeby i interesy mikro- i makrośrodo- wiska społecznego kształtują cele i bieg dzia­łań jednostkowo-grupowych. Mogą one być zbieżne, sprzeczne lub tożsame. Relacja potrzeb i    interesów pomiędzy podejmującym działania, którym jest jednostka lub grupa społeczna, również sformalizowana grupa społeczna, czyli organizacja, a jego środowiskiem bezpośrednim lub środowiskiem ogólnym (makro) może być w różnym zakresie rozbieżna. Może być więc niezgodna z interesem środowiska bezpośre­dniego i środowiska ogólnego. Będzie to wów­czas sytuacja całkowitej dezintegracji, kiedy w tej samej kwestii ujawnią się nader odmien­ne stanowiska. Przykładem tego rodzaju sy­tuacji może być anarchista działający w środo­wisku zorientowanym liberalnie w czasach ta­kiej czy innej dyktatu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!