POSTAWY I DZIAŁANIA

 Postawy i działania w relacji wobec interesów grup społecznych oraz społeczeństwa jako całości. Re­fleksja polityczna, o której wspomnieliśmy, może de­terminować nasze postawy i działania ekonomiczne i polityczne bądź też może być podstawą dwoisto­ści naszych postaw i działań. Postawy te i działa­nia mogą być zgodne z interesem grupowym (np. za­łogi) i niezgodne z interesem ogólnospołecznym, kie­dy dla przykładu patrzy się „przez palce” na złą jakość produkcji, byleby wykonać plan i otrzymać premię. Mogą być one zgodne z interesem grupo­wym i interesem ogólnospołecznym lub też sprze­czne z interesem grupowym, ale zgodne z interesem ogólnym kraju. Bywają również przypadki postaw i zachowań jednostkowo-grupowych niezgodnych ani z obiektywnym interesem grupowym, ani też ogól­nym (np. akty wandalizmu w Radomiu i Ursusie w czerwcu 1976 r.).   Zaspokojenie potrzeb i interesów ekonomicznych grup społecznych. Ich zaspokojenie może dokonać się na gruncie działań ekonomicznych lub politycznych, bądź też — jednych i drugich.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!