POSTAWIENIE PROBLEMU

Postawienie problemu może dokonać się w postaci wystąpień jednostkowych łub zbiorowych i znaleźć swój wyraz np. w formie uchwały zebrania. Może być ono dokonane przez daną organizację w oparciu o  zebrane informacje lub przez wyższy szczebel tej organizacji, przez równorzędną lub wyższą instancję partyjną itp. Może przybrać też formę krytycznego artykułu lub reportażu telewizyjnego.Przygotowanie samego projektu decyzji często wymaga udziału czynnika fachowego, który jednak musi się liczyć i wręcz respektować bieg spraw w fazie postawienia problemu. Natomiast ocena pro­jektu decyzji dokonywana jest lub może być doko­nana za pośrednictwem systemu przedstawicielskie­go, instancji partyjnych lub instytucji konsultacji. Na podobnych zasadach odbywa się ocena wyników, jeżeli zaś są to sprawy o szerokim rezonansie spo­łecznym, to wówczas ocenę wyników realizacji pod­jętej i wdrożonej w życie decyzji zawiera opinia społeczna danego środowiska, grupy użytkowników danego dobra materialnego lub publicznego bądź też nawet opinia ogólnokrajowa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!