PODMIOT DZIAŁAŃ

Na tej zasadzie oparte są biura skarg i zażaleń, działy listów redak­cji itp.Podmiotem działań może być również grupa spo­łeczna, taka jak: pracownicza, zawodowa, dana zbio­rowość ukształtowana według kryterium organiza­cyjnego lub problemowego. Członkowie kolektywu pracowniczego lub członkowie organizacji podejmują uchwały, formułują postulaty, wypowiadają swoje opinie w ramach konsultacji kierując je do szczebla zwierzchniego bezpośredniego, pośredniego lub wprost do ogólnokrajowego. Jeśli działanie to odby­wa się w sposób spontaniczny, w trybie nie przewi­dzianym regułami funkcjonowania organizacji, to wówczas powiemy, że przebiega ono poza ramami organizacji (tak np. w serialu telewizyjnym „Dyrek­torzy” pokazano wiec pracowniczy zorganizowany spontanicznie w zakładzie pracy na znak protestu przeciwko złemu funkcjonowaniu zarządu fabryki).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!