PO ZWYCIĘSTWIE

Stąd też po zwycięstwie Wielkiej Socjalisty­cznej Rewolucji Październikowej Lenin pisał o kla­sach w ZSRR jako „nieklasach” w ścisłym tego sło­wa znaczeniu, bowiem Rewolucja Październikowa zlikwidowała bezpowrotnie klasę eksploatatorską po­przez całkowitą nacjonalizację podstawowych środ­ków produkcji. Klasa robotnicza zdobywając władzę polityczną w drodze rewolucji likwiduje panowanie burżuazji występujące zawsze w trzech formach: jako pano­wanie ekonomiczne, polityczne i ideologiczne. Na miejsce panowania burżuazji Iklasa robotnicza usta­nawia swe własne panowanie, zaś dla uzyskania po­parcia dla swego programu przeobrażeń społecznych zawiera sojusze polityczne z innymi wielkimi grupa­mi społecznymi, a przede wszystkim z chłopstwem. Klasa robotnicza poszukuje również sojuszu z inteli­gencją, przy czym zakres tego sojuszu zależny jest od okoliczności historycznych i stopnia natężenia walki klasowej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!