PEŁNIA MOŻLIWOŚCI

Schemat powyższy ilustruje fakt, z którym spo­tykamy się codziennie, iż jednostka ludzka funkcjo­nuje w następujących rolach nawzajem sprzężonych: w roli szeroko rozumianego wytwórcy dóbr i usług, ich konsumenta oraz obywatela, a więc członka społe­czeństwa zorganizowanego w państwo. Pełniąc role wytwórcy i konsumenta lub tylko tego ostatniego (np. młodzież ucząca się) jednostka zaspokaja przede wszystkim swe potrzeby biologiczne. Równocześnie w każdej z tych ról jednostka może zaspokajać swe potrzeby samodoskonalenia i rozwoju.Najpełniej możliwości te ujawniają się dopiero w warunkach socjalizmu, bowiem celem nadrzędnym tego ustroju i w ogóle formacji komunistycznej, w której socjalizm stanowi jej pierwszą fazę, jest wszechstronny rozwój człowieka.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!