PANOWANIE EKONOMICZNE

Natomiast panowanie ekonomiczne klasa ta realizuje w ograniczonym wymiarze. Nie jest ona właścicielem środków produkcji, bowiem środki te są własnością ogólnospołeczną, Iktórej zarządcą jest państwo. Kontroluje ono również proces pracy. Kla­sa robotnicza sprawuje kontrolę nad podziałem pro­duktu pracy w tym sensie, iż produkt ten jest dzie­lony stosownie do systemu jej wartości (np. po­dział według pracy). Środki z kasy społeczeństwa dzielone są więc stosownie do interesów klasy robot­niczej, co jest odpowiednio zabezpieczone politycznie. Wielkie grupy społeczne wykształcają się w pier­wszym rzędzie w sferze produkcji społecznej, a więc w sferze ekonomiki. W obrębie poszczególnych klas i warstw istnieją — jak wiadomo — różne grupy społeczno-zawodowe (np. górnicy, metalowcy, robot­nicy leśni, robotnicy rolni, nauczyciele, pracownicy administracyjni). Podmiotowość polityczną wielkie grupy społeczne posiadają w pierwszym rzędzie ja­ko ostateczne podmioty polityki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!