OŚRODEK KOORDYNACYJNY

Występuje ona jako ośrodek koordynacyjny ze względu na pew­nego rodzaju interes, którego rozwiązanie wymaga skojarzenia potrzeb ogólnych reprezentowanych przez centralną administrację gospodarczą z potrzebami i możliwościami danego regionu. Przykład ten można odnieść także do problemów kultury, sportu i wypo­czynku, ochrony środowiska naturalnego itp. Jednym słowem do sytuacji, w której interesy reprezento­wane przez różne szczeble zarządzania mogą być roz­bieżne. Instancja partyjna jest nader często ogni­wem inicjującym rozwiązanie takiego czy innego problemu, który wymaga wykorzystania zasobów różnych organizacji.W społeczeństwie socjalistycznym istnieje i działa wiele organizacji społecznych, jak np. związki zawodowe, organizacje młodzieżowe, różnorodne stowarzyszenia, które reprezentują interesy socjalne, potrzeby wychowawcze i in. Tylko w części swej działalności odnoszą się one do spraw ogólnospołecznych i z tej racji pełnią określoną rolę polityczną, a więc w istocie ma­ją zmienny współczynnik polityczności.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!