OGÓŁ ZATRUDNIONYCH

W ZSRR i USA 13—14 proc. ogółu zatrudnionych pełni różnorodne funkcje kierownicze (łącznie z zatrudnionymi w sferze orga­nizacji i planowania), zaś w Polsce wykonuje je oko­ło 10 proc. ogółu zatrudnionych poza gospodarką chłopską.Po czwarte — wielkie grupy społeczne w wyniku stosunków własnościowych oraz miejsca zajmowane­go w społecznej organizacji pracy różnią się także sposobem otrzymywania i rozmiarami tej części bo­gactwa społecznego, którą rozporządzają. Należy przypomnieć, iż W. Lenin w uzupełnieniu swej cha­rakterystyki pojęcia klasy społecznej pisał, że klasy to takie grupy ludzi, z których jedna może przy­właszczać sobie pracę drugiej dzięki różnicy miej­sca zajmowanego w systemie gospodarki społecznej, przy czym stosunek do środków produkcji jest tutaj główną podstawą tego zróżnicowania i tych możli­wości.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!