ODDZIAŁYWANIE NA NASTROJE

Po czwarte nie możemy pominąć przy omawianiu naszej reakcji innych czynników (emocje, popędy itp.). W zachowaniach ludzkich takie czynniki jak emocje odgrywają niebagatelną rolę. Tak np. w za­chowaniach zbiorowych możemy spotkać się ze zja­wiskiem zbiorowej histerii lub paniki. Niejednokro­tnie właśnie na gruncie czynnika emocjonalnego funkcjonuje plotka polityczna lub też dowcip poli­tyczny. O polityku, aktywiście, działaczu społecznym mówi się niekiedy, iż posiada on osobowość charyz­matyczną, a więc taką, która wzbudza szczególne zau­fanie, posiada szczególny dar przekonywania. U pod­łoża tej oceny tkwi więc czynnik emocjonalny. Techniki oddziaływania na nastroje różnych zbio­rowości właśnie wykorzystują czynnik emocjonalny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!