OBSERWACJA ŻYCIA SPOŁECZNEGO

Obserwacja życia społecznego dostarcza przykła­dów stanu spraw stających się stopniowo lub nagle sprawami doniosłymi społecznie czyli sprawami po­litycznymi, Dla przykładu od kilku lat zaopatrzenie rynku w mięso i przetwory mięsne wywołuje dy­skusje, jest sprawą dokuczliwą dla wielu rodzin, sta­ło się więc problemem politycznym. W analizie tych spraw dostrzegamy, iż oscylują one pomiędzy dwo­ma granicznymi stanami; z problemów o nikłym bezpośrednim znaczeniu politycznym stają się kwe­stiami o dużej ostrości politycznej. Przyczyny przesuwania się danego problemu ze stanu „niepolitycznego” do stanu „politycznego” są różne, a ich źródłem jest sprzeczność wokół zaspoko­jenia lub niezaspokojenia danej potrzeby, interesu społecznego. Konfliktowość sytuacji powodującej wzrost swoistego współczynnika polityczności danej sprawy (lub jego spadek) występuje zarówno w związku z dystrybucją dóbr materialnych, jak i pu­blicznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!