OBSERWACJA PROCESU

Obserwując proces produkcji czyli wytwarzania dostrzegamy, iż na ten proces składają się dwa ro­dzaje stosunków: stosunek człowiek — przyroda, również człowiek — technika, oraz stosunek czło­wiek — człowiek. Stosunek człowiek — przyroda sprowadzony do form konkretnych jest ważny dla analizy zjawisk ekonomicznych z dwóch względów. Wyraża on warunki pracy w procesie produkcji kształtujące np. koszty wytwarzania, rodzaje tech­niki i technologii, konieczne dla uzyskania danego efektu produkcyjnego, oraz rodzaje zasobów natural­nych niezbędne dla danej produkcji. Wyrazem relacji człowiek — przyroda w produk­cji są również tzw. zależności techniczno-bilansowe. Oznaczają one na przykład, iż dla wyprodukowania jednego fiata 126 p należy zużyć ok. 800 kg wyro­bów walcowanych, kilkanaście kilogramów mas pla­stycznych, gumy itd., przy czym brak jednego z tych składników uniemożliwia produkcję.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!