MIEJSCE W PODZIALE PRACY

Miejsce zajmowane w społecznym podziale pracy różnicuje interesy ekonomiczne, socjalne, kulturalne, a w zależności od sytuacji — również interesy po­lityczne poszczególnych grup społeczno-zawodowych. Stopień bezpośredniego ujawnienia się tych intere­sów zależny jest w pierwszym rzędzie od czynnika koncentracji społecznej, czyli od tego na ile stosowa­ne techniki wytwarzania i wynikający z nich ro­dzaj zawodu wymagają koncentracji ludzi wykonu­jących daną pracę. Na ogół im wyższa w tym wzglę­dzie koncentracja pracy tym mocniejsza jest siła przebicia interesów pracowniczych i silniejsza ar­gumentacja opiniotwórcza, tak istotna dla kształto­wania polityki.Na drugim z kolei miejscu trzeba uwzględnić zróż­nicowany dostęp do dóbr społecznych. Chodzi tutaj o    zakres i sposób udziału w podziale wytworzonego produktu społecznego w społeczeństwie socjalistycz­nym.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!