KONIECZNOŚĆ DOKONYWANIA WYBORU

Jest faktem, iż potrzeby spo­łeczne są zawsze większe od zasobów, jakimi aktual­nie dysponuje społeczeństwo, również — socjali­styczne. Powoduje to konieczność nieustannego do­konywania wyboru pomiędzy różnymi potrzebami oczekującymi zaspokojenia stosownie do hierarchii wartości ideologii socjalistycznej i układu preferen­cji stanowiącego np. rezultat ścierania się interesów różnych grup społecznych, lub potrzeb rozwoju spo­łeczno-gospodarczego. Doniosłe znaczenie ma tu umie­jętność koordynacji tych interesów ze strony partii i    państwa socjalistycznego w imię interesów całości klasy robotniczej oraz narodu. Koordynacja ta do­konuje się w imię interesów nadrzędnych, np. umoc­nienia pozycji kraju we wspólnocie socjalistycznej i    w ogóle w Europie, przywrócenia równowagi po­przez manewr gospodarczy, wzmocnienia dyscypliny społecznej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!