KIEROWNICTWO POLITYCZNE

Na marginesie przypomnijmy, iż w latach pięćdziesiątych kierow­nictwo polityczne naszego kraju było przeciwne szybkiemu rozwojowi motoryzacji w Polsce uzasad­niając to tym, iż istnieją o wiele pilniejsze potrzebv społeczne, które należy w pierwszej kolejności za­spokoić.Stosunek człowiek — człowiek w procesie wytwa­rzania określany jest w sensie ekonomicznym przez następujące stosunki: 1) własności, odmiennej dla warunków prywatnej oraz społecznej własności środ­ków produkcji, 2) techniczne, stanowiące rezultat po­działu pracy, 3) zarządzania, będące rezultatem splo­tu zarówno stosunków technicznych, jak i własności, ale także realnego rozdziału kompetencji i odpowie­dzialności, stylu zarządzania (np. autokratyczny, li­beralny), udziału czynnika społecznego i politycz­nego w procesach decyzyjnych zarządu przedsiębior­stwa produkcyjnego itp.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!