KAŻDA Z WIELKICH GRUP

Każda z tych czterech wiel­kich grup społecznych zajmowała diametralnie od­mienne miejsce w ówczesnym systemie produkcji społecznej. W kapitalizmie podstawowymi wielkimi grupami społecznymi są: burżuazja i proletariat oraz liczne grupy >pośrednie, w tym również inteligencja i chłopstwo. {Natomiast grupami tymi w społeczeń­stwie zaawansowanego budownictwa socjalistyczne­go są: klasa robotnicza, chłopstwo i inteligencja. U podstaw zróżnicowania miejsca poszczególnych grup społecznych w systemie produkcji społecznej leży społeczny podział pracy, stosunki własnościowe oraz określone zróżnicowanie cy wilizacy j no-kulturo we, wynikające z odmiennych warunków pracy i bytu (np. między miastem i wsią, pracą fizyczną i pracą umysłową). Po drugie — wielkie grupy społeczne różnią się od siebie stosunkiem do środków produkcji prze­ważnie ustalonym i usankcjonowanym przez prawo.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!