JEDNOŚĆ POLITYCZNA

Często używa się określenia „jedność moralno-po- lityczna społeczeństwa” interpretując ją jako wartość polityczną. Z pomocą tej wartości pragnie się wska­zać na potrzebę identyfikacji postaw jednostkowych i grupowych z celami politycznymi społeczeństwa wyrażonymi zwłaszcza w dokumentach programo­wych partii, stronnictw politycznych bądź najwyż­szych organów państwa. Z pomocą tej wartości pra­gnie się scharakteryzować stan skoordynowania i przyporządkowania dążeń i zachowań jednostko – wo-grupowych interesom ogólnospołecznym. Wartości moralne są ze swej natury wartościami jednostkowymi, zaś w warunkach socjalizmu są przy­porządkowane jego wartościom naczelnym. U pod­łoża zjawisk moralnych, jak wyżej stwierdziliśmy, leży konflikt różnych wartości jednostkowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!