INTERESY I SPRZECZNOŚCI

Na świado­mości społecznej, a tym bardziej politycznej danei klasy bądz narodu, ciąży doświadczenie historyczne niekiedy zmitologizowane, i ono także kształtuje sposob rozumienia i interpretowania niektórych spraw społecznych. Niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie, jakie to przyczyny skłaniają ludzi do wystąpień publicznych, powodują określone zachowania grup społecznych oraz takie lub inne poczynania władzy. Można ogól­nie stwierdzić, iż u podstaw tych zachowań publicz­nych j poczynań, władzy leżą zawsze określone po­trzeby i interesy społeczne.Często zastanawiamy się nad tym co leży u źródeł aktywności ludzkiej? Odpowiedź na to pytanie jest tylko pozornie prosta. Człowiek, a więc i społeczeń­stwo, dąży do nieustannego ulepszania warunków swego istnienia, które są zdeterminowane prawami przyrody i rozwoju społecznego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!