GODNOŚĆ LUDZKA

Natomiast godność ludzka jest war­tością jednostkową, o którą człowiek walczy w każ­dych warunkach nadając jej w pewnym sensie wy­miar absolutny. Niemniej może ona znaleźć trwałe zabezpieczenie tylko poprzez sprawiedliwość społecz­ną. Wartość tej sprawiedliwości ma zawsze wymiar kopkTetoo-historyczny. Inaczej pojmowano ją w Pol­sce z kbńcem lat czterdziestych XX w., bardziej ‚ kiedy kraj był wręcz biedny, inaczej rozumiemy ją w latach siedemdziesiątych, kiedy znaczna część społeczeństwa żyje już w dostatku.Wartościom naczelnym ideologii klasy robotnicze ideologii socjalistycznej (komunistycznej) podporządkowane są inne wartości, takie jak: wol­ność, równość, patriotyzm, solidarność, praca, opie­ka socjalna, dostatek materialny itp.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!