EKONOMIKA

Baza eko­nomiczna obejmuje stosunki własnościowe oraz wszy­stko to co dotyczy produkcji, podziału i wymian/ dobr, jako wyraz stosunków międzyludzkich. Taka jest zarazem treść zjawiska ekonomicznego. Stwier­dziliśmy, że niekiedy stosuje się szerokie pojmowa­nie ekonomiki włączając do niej bazę materialno- -techniczną społeczeństwa, co wówczas odpowiada określeniu „gospodarka narodowa”. W literaturze ekonomicznej używa się określenia stosunki produkcji, często obejmując tym pojęciem całokształt stosunków ekonomicznych (własnościowe, techniczne, podziału i wymiany). Takie pojęcia (ka­tegorie), jak: towar, pieniądz, gospodarka naturalna i towarowa, praca, środki trwałe i obrotowe, koszty własne, zysk, cena, wartość, dochód, dochód naro- do wy, akumulacja, inwestycje, zapasy itp. wyrażają różne strony procesu produkcji, podziału i wymiany.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!