DWA RODZAJE ORGANIZACJI

Często mamy do czynienia z dwoma rodzajami or­ganizacji: jednocelowymi oraz wielocelowymi. Tymi pierwszymi nazwiemy te organizacje, które stawia­ją sobie za cel zaspokojenie wewnętrznych potrzeb grupy (np. kluby młodzieżowe, związki wyznanio­we)! Natomiast wielocelowymi będą te organizacje, które zostają powołane dla zaspokojenia danej po­trzeby zewnętrznej. Przy czym mogą tę zewnętrz­ną funkcję społeczną wykonywać jeśli spełniają za­razem potrzeby wewnętrzne większości członków grupy, którą tworzą. Tak na przykład przedsiębior­stwo produkcyjne wytwarza pewne dobra i pełni tę funkcję należycie (pomijamy tutaj szereg czynników zewnętrznych od przedsiębiorstwa niezależnych a warunkujących jego sprawność gospodarczą), pod warunkiem, że załoga tego przedsiębiorstwa jako grupa społeczna jest dostatecznie zintegrowana, a więc organizacja pracy, atmosfera i inne warunki pracy kształtują się wśród niej zadowalająco.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!