DOMINUJĄCY UKŁAD

Dominujący układ preferencji przy podziale za­sobów społecznych ulega przemianom również w tym przypadku, kiedy zmieniają się okoliczności zew­nętrzne, tj. międzynarodowe. Ulega on także zmia­nom w wyniku wzrostu zasobności społecznej bądź też w wyniku osłabienia społecznego przekonani o  słuszności danego układu preferencji. Z  kolei przeanalizujmy zróżnicowanie konkretno-sytuacyjne. Mamy tu na myśli zróżnicowanie jed­nostek i grup społecznych wynikające z zależności 0   charakterze lokalnym lub ogólnospołecznym, co z kolei powoduje określone zróżnicowanie potrzeb,   interesów.Każdy człowiek, każda grupa społeczna jest uwa­runkowana sytuacyjnie czyli miejscem swego dzia­łania i czasem. Każdy człowiek konkretny (obywatel X) pracuje, uczy się, działa zawsze w wymiarze przestrzenno-czasowym. Dotyczy to nawet „urodzo­nych w niedzielę”, a więc tych, którzy żyją na mar­ginesach życia społecznego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!