DECYZJE POLITYCZNE

Każdy z nas nieustannie podejmuje takie czy in­ne czynności, które są ukierunkowane na osiągnię­cie określonego celu. Czynności te możemy nazwać również działaniami. Stanowią one ciąg decyzji i stanów, przy czym mamy tu na myśli działania zło­żone. Stanem będzie wobec tego oczekiwanie na re­zultat podjętego działania. W zależności od rodzaju celu naszego działania stanem nazwiemy także ocze­kiwanie na rezultat podjętego działania, aby podjąć następną decyzję prowadzącą do celu finalnego. Podejmując jakiekolwiek działania sądzimy, iż postępujemy racjonalnie, dopiero jednak oceniając rezultat naszego działania będziemy mogli w pełni stwierdzić czy przesłanki, którymi kierowaliśmy się rozpoczynając je były ‚Konieczne i wystarczające. Również wyjaśniając czyjeś działanie przyjmujemy milcząco założenie o racjonalności tego działania Dopiero jednakowoż wyjaśniając bliżej to działanie być może uchylimy wspomniane założenie o racjo­nalności.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!