DANE PIERWSZEŃSTWO

Pierwszeństwo dano przewozom towarowym, a więc potrzebom gospodarki, przy czym decyzja ta zapewne zakładała nawet możliwość opóź­niania się pociągów pasażerskich, niezadowolenie wielu ludzi itd. Była to więc trudna decyzja o zna­czeniu politycznym. Z kolei ktoś może zapytać czy jest to normalne, że w ogóle możliwe są zakłócenia w dostawach prą­du, niska zdolność przewozowa kolei, braki na rynku towarów konsumpcyjnych itd. Sytuacji takich na­leży niewątpliwie unikać, występują one jednak pra­wie zawsze w okolicznościach losowych (ostra zima, nieurodzaj itp.), a także wtedy, kiedy gospodarka rozwija się szybko, dynamicznie, a społeczeństwo do niedawna ubogie chciałoby w możliwie krótkim o- kresie przezwyciężyć swe opóźnienie rozwojo­we. Wówczas to wzrasta luka pomiędzy zasobami a potrzebami, pojawiają się zjawiska gospodarczej i społecznej nierównowagi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!