BIEŻĄCA SYTUACJA

Powyższe rozważania spróbujmy w części odnieść do konkretnych problemów społecznych, jakie wy­stąpiły z początkiem drugiej połowy lat siedemdzie­siątych w naszym kraju. Jesteśmy świadkami przewartościowywania przez kierownictwo polityczne kraju niektórych spraw z obszaru naszej polityki społeczno-gospodarczej, któ­re znalazły wyraz w podjętym i realizowanym od niedawna manewrze gospodarczym. Od końca 1975 r. widoczne były oznaki, iż kraj staje przed trudnymi do pokonania barierami w rolnictwie, handlu zagra­nicznym i inwestycjach, że znajdzie to swoje odbi­cie w sytuacji rynkowej. Mówiło się o tym m. in. na II Plenum KC PZPR (styczeń 1976 r.). Rozwój pro­cesów gospodarczych potwierdził — niestety — te oceny.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!