POJĘCIE ORGANIZACJI

Człowiek żyje i rozwija się we wspólnocie: rodzin­nej, środowiskowej, zawodowej, ideowej (światopo­glądowej oraz politycznej), lokalnej, państwowej. Współcześnie każdy człowiek jest członkiem takiego czy innego społeczeństwa, którego granice wyznacza w pierwszym rzędzie wspólnota narodowa. Wspólno­ty mogą być zbiorowościami lub też tworzyć gru­py społeczne. Młodzież np. jest zbiorowością, jeśli zaś jest dodatkowo połączona więzami narodowymi kulturowymi bądź ideowymi to wtedy przekształca się w grupę społeczną. Musi więc być zbiorowością mniej lub bardziej zorganizowaną, aby tworzyć gru­pę społeczną. Wymienione wyżej wspólnoty są wspólnotami zorganizowanymi, inaczej mówiąc są grupami społecznymi sformalizowanymi, na ogół sankcjonowanymi przez prawo, a więc grupa­mi posiadającymi własną organizację i swój ośrodek kierowniczy. Kierowanie (zarządzanie) i władza — za­uważa radziecki uczony G. Tumanów — są elemen­tami wszelkiej organizacji, zaś organizacja i kiero­wanie są „odwiecznymi” instytucjami społecznymi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Wszystkie wpisy wynikają z mojego długoletniego doświadczenia w pracy jako nauczyciel. Zapraszamy do czytania!